słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

zwar

po polsku:

1. rzeczywiście


Ta teoria jest rzeczywiście słuszna.
To rzeczywiście nawet modne, nie mieć czasu.
To rzeczywiście także nawet modne, nie mieć czasu.
tak rzeczywiście
to było rzeczywiście twoim obowiązkiem, to było naszym obowiązkiem

ze słownika 2
Dethloff B1 [Lektion28]
Matjes - Kapitel 2
Zu Hause ist es doch am schonsten
Różne zebrane

2. mianowiciesłówka z lekcji
Direkt 2A - Lektion 13 2/3 3/3
schritte 5 lekcja 7
NIemieckie słowa 123

3. wprawdzie


Wprawdzie, włożyła w to wiele wysiłku, ale to wszystko zostało zaprzepaszczone.

Leute heute - Aspekte B1+
KANN ICH IHNEN BEHILFLICH SEIN

4. nawetrozmaitości część 5
język niemiecki magnet 2 str. 26 słówka
Zakupy i opakowania

zwar w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po hiszpańsku

powiązane słowa

damit