słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

wissen

po polsku:

1. widzieć


widział
widzieć las
widzisz mnie?
widzisz to?
widzę

Przydatne słówka i zwroty
niemiecki fokus 1
Czasowniki Polito
Czasowniki nieregularne
CZasowniki nieregularne 2

2. umieć


Zasada: "u" na początku wyrazu
able
nie chce wiedzieć więcej
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
уметь

Moja pierwsza lekcja

3. znać


s
tunnen, tunnet, tuntee, tunnemme, tunnette, tuntevat, en tunne,. imp. tunsin, tunsit, tunsi, tunsimme, tunsitte, tunsivat, en tuntenut, emme tunteneet
znam ją z widzenia
znasz już innych?
znać swój fach

Korepetycje 2