słownik hiszpański - polski

español - język polski

viernes

po polsku:

1. piątek


Każdy lubi piątki!
Lubię piątek po południu ponieważ wtedy zaczyna się weekend
W piątek zaczyna się weekend.
przykład ze słówkiem
w piątek

słowniczek 1-10
Zwroty hiszp.
Aula Internacional 1
Moja pierwsza lekcja
hiszpańskie słówka moje

viernes w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku