słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

versuchen

po polsku:

1. próbować


to attempt (próba) to do something
to attempt to do something
tratar, querer
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
Źli ludzie próbowali zabić faraona.

MOTIVE-DEUTSCH 1 - Vokabelverzeichnis (L-Z)
czasowniki niemieckie
Niemiecki rozdział 10
Leute heute - Aspekte B1+
Regelmäßige Verben

2. starać się


Każdy człowiek dąży do szczęścia.
Musisz się postarać tym razem
Piotr dołożył starań, by godnie reprezentować szkołę w zawodach pływackich.
Rodzina starała się nam pomóc
dążę do osiągnięcia swoich celów.

słówka różne 4