słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

vergleichen

po polsku:

1. porównać


Porównałem twoje odpowiedzi z odpowiedziami innym osób.
Porównuję ceny przed każdym zakupem.
We need to compare the schools
nekst
tego nie można porównać

Superkurs Niemiecki
Czasowniki Themen Aktuell A1 1-6
Themen Neu 1 - lektion4
czasowniki mocne
czasowniki z niemieckiego 1g

2. Porównywać


Trzeba porównywać ceny przed zakupem nowego samochodu.
Zawsze porównywano mnie do siostry.
porównaj przykłady
porównanie
w badaniu porównano 100 osób z cukrzycą z 100 zdrowych osób z grupy kontrolnej

słówka 2018 1
500 najważniejszych czasowników po niemiecku 350-375
Verben mit Präposition+ Dativ