słownik hiszpański - niemiecki

español - Deutsch

unir

po niemiecku:


chwilowo dla danego hasła nie mamy pewnego tłumaczenia

unir w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po polsku