słownik hiszpański - polski

español - język polski

trabajador

po polsku:

1. pracowity


To był dla nas pracowity dzień.
a
kobiety są pracowite: są staranne i ciężko pracują.
leniwy
working

słowniczek 1-10
Hiszpański 1
Moja pierwsza lekcja
Konwersacje 10.01 cz.1
podstawy po hiszpańsku