słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

steigen

po polsku:

1. wspinać się


Wspiąłem się na konia.
Wspięliśmy się na górę.
nie umiem się wspinać
steigen (steigt; stieg; gestiegen - sein)
wspinać się na górę

CZASOWNIKI podstawowe
czasowniki mocne
znaczenie czasowników cz.2
Czasowniki Nieregularne Niemieckie (czas teraźniej...
Czasowniki mocne i nieregularne

2. wzrastać


Ten trend będzie wkrótce wzrastać wraz z rozwojem technologii do maksymalnego potencjału.
The temperature outside will rise
Wzrasta liczba ludzi bezrobotnych na świecie.
Zmagamy się z rosnącą konkurencją.
wzrasta wzrastał będzie wzrastał

ŚWIAT PRZYRODY
KAPITEL 19 (Direkt 2b)
Dethloff B1 [Lektion28]
Moja pierwsza lekcja
Życie gospodarcze i biznes

3. rosnąć


o cieście
odmiana czasownika
rosnąć bardzo szybko
wuchs
wuschs

Welt der Bildung
Welt der Bildung
Aspekte B1+ Unterhaltung
Welttour kapitel 14 cz.2
słownik tematyczny repetytorium

4. wznosić się


Góra, która wznosi się na horyzoncie, to Mont Blanc.
Zwycięzca wchodzi na podest
wspiąć się

Czasowniki nieregularne
Jeb*** perfekt
czasowniki niemieckie
z lekcji na email
Niemiecki - 158 (1)

5. wzrostRóży czytanka
kartkówka z tekstu (strona 6)

6. odnosić się


"odnosić się
(On obiecał, że już nie będzie nawiązywał do tej sytuacji.)
Czy pierwsze odpowiedzi, które pojawią się na poszukiwaniu Internetu odnoszą się do najczęstszych przyczyn objaw?
Jego list pośrednio odnosi się do tej sprawy.
odnosić się, odwołać się, dotyczyć, wspominać, tyc

czasowniki nieregularne
Czasowniki nieregularne II
Partizip II (PL)

7. wchodzić


wchodzić do czegoś
wchodzić do pokoju
wchodzić gdzieś, wejść na coś,
wejdź!
x

słówka z niemca część druga

8. wspinaćWelttour 5 (2)

9. wzrosnąć


przykład ze słówkiem
wzrósł wzrosła wzrośnie

Równouprawnienie - słownictwo niemieckie/ Gleichbe...

10. iść w góręSłownictwo niemieckie - lekcje VII
słownictwo niemieckie - lekcje VIII