słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

schaden

po polsku:

1. szkodzić


Hałas szkodzi cyowiekowi.
Masturbacja szkodzi twojej ręce.
Palenie szkodzi zdrowiu.
drobne indywidulane czynności mogą szkodzić planecie

Niemiecki 1, 2, 3, 4, 5
Moja pierwsza lekcja
Verben mit Dativ-wichtige

2. szkoda


skrzywdzić
szkoda by było, gdyby...
szkoda moralna, materialna
szkoda tego
to szkoda

modul 5 cz 2
Lektion 13 cz. 3 Lektion 2A

schaden w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po hiszpańsku