słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

sagen

po polsku:

1. Powiedzieć


said
tel
tell something, to speak words
told
trudno powiedzieć

Moja pierwsza lekcja
Familie und Alltag
slowka motive a1
Moja pierwsza lekcja
Moja pierwsza lekcja

2. mówić


spoke
sprach
told
zdaje się, że...
ę, isz

Odmiana Czasowników Regularnych - przykłady
Podstawowe Czasowniki - Grundverben
1 Kap I med s 7-8
kartkówka - 11.04.2016 r.
czasowniki reguralne

3. kazać


Powinieneś robić, co ci każą.
The teacher told the students to be quiet during the exam.
bade (bid)
coś komuś innemu kazać zrobić
zostawiać

praktyczne slowka niemiecki
Czasowniki #1
Menshen 1-2 B1

sagen w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po hiszpańsku

powiązane słowa

bleiben
schlafen
lesen