słownik hiszpański - polski

español - język polski

probar

po polsku:

1. próbować


to attempt (próba) to do something
to attempt to do something
tratar, querer
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
Źli ludzie próbowali zabić faraona.

Espanol en marcha
Aula Internacional 1
Jedzenie (hiszpański)
Unidad 4, Español de pe a pa
Comida, Comida, Tiendas y Alimentos

probar w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku

powiązane słowa

pagar