słownik polski - niemiecki

język polski - Deutsch

niesmaczny

po niemiecku:

1. ungenießbar


Das Essen war eklig und ungenießbar.


2. schlecht schmeckend7cz słownictwo z odżywiania, Ernährung Wortschatz

3. unschmackhaft