słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

nehmen

po polsku:

1. braćSłówka techniczne
Czasowniki nieregularne
Czasowniki Polito
wt2 - die welt kultur
Moja pierwsza lekcja

2. wziąć


Zdecydowaliśmy się wziąć taksówkę.
take/bring sth home
to move or carry someone or something from one place to another: What time do you take Amy to school?
wziąć do domu
wziął

Korepetycje 2
Krebs 11 - 20
Kolory + ciuchmeny
Choroby Niemiecki 🤧
Niemiecki - 134 (1)

3. przyjmować


Możemy spokojnie przyjąć, że był to przerażający rok pod względem katastrof naturalnych.
Ostatnio była znów przyjęta z czterema kolejnymi epizodami
nie mogę przecież tego przyjąć
przyjmować powietrze
przyjąć do pracy

1000 najpopularniejszych słów - Deutsch 1-200
wakacje i powiązane słowa
1000 najważniejszych słów

4. zażywać


Imperfekt / Perfekt
ja / ty / on...

CHOROBY NIEMIECKI

5. przyjąć


Możemy założyć, że on będzie z nami współpracował.
Zakładam, że ty też przyjdziesz.
accept
przyjęto nas bardzo serdecznie
przypuszczać, zakładać coś