słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

mindestens

po polsku:

1. co najmniej


,
Badz przynajmniej ze mna szczery.
Jeśli spróbujemy, istnieje przynajmniej szansa, że wniesiemy pozytywny wkład.
Muszę kupić co najmniej jedno ciasto
Przynajmniej ty możesz mi pomóc.

wszystkie słówka
zajęcia niemiecki kapitel 9
ARTIKEL: Ich arbeite in einem Irrenhaus - buchstäb...
Wyrażanie Opinii - Meinungsäußerung
Meine Welttour 2 k.7

2. Przynajmniej


Z rób przynajmniej trzy ćwiczenia.
Zawsze oglądam telewizję przynajmniej do 10 godziny.
Zrób przynajmniej trzy ćwiczenia.
jesteś przynajmniej szczery
o

schritte 5 lekcja 5
Fit in Deutsch 2 słówka str. 16

3. minimumKompass 3 - zestaw 5

mindestens w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po hiszpańsku