słownik hiszpański - polski

español - język polski

marcar

po polsku:

1. zaznaczać


Mój syn otrzymuje bardzo dobre oceny w szkole.
Pani Schmidt zaznacza nowe słowa.
Spróbujcie zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
Zaznacz wiersze, a potem je usuń!
Zaznaczam poprawne odpowiedzi.

Aula Internacional 1
UNIDAD uno (1)
1.2 - ¿Cómo aprendes español?
czasowniki -ar parte uno
sprawdzian dział 1

2. znakowaćH (randomes españoles B1)
Navidad, verbos invernal, ropa de invierno, el tie...
verbos irregulares
7. La natilla, receta de Navidad

3. znak


Tam jest znak: "Zakaz palenia".
Tęcza to zawsze dobry znak.
W Kambodży afisze i znaki ostrzegają przed minami
co ten znak oznacza
znaki przestankowe; znak zapytania

czasowniki regularne 2

marcar w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku