słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

lösen

po polsku:

1. Rozwiązywać


rozwiązać parlament
rozwiązał stuletnią tajemnicę skrzydeł
rozwiązywać
to do what is necessary to deal with a problem, disagreement, or difficult situation successfully
to find a solution to something that is causing difficulties

Podstawowe Czasowniki - Grundverben
Moja pierwsza lekcja
German 16.02.2016

2. rozwiązać


to bring something to an end, especially an official organisation, a business entity or a legal relationship
trudno do rozwiązanie
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
wyjaśnić; solve;
zwyciężyć chorobę

Von 1 bis 50 Unterricht.
500 najważniejszych czasowników po niemiecku 25-50