słownik niemiecki - angielski

Deutsch - English

kommen

po angielsku:

1. come


przychodzić
przyjechać
soyundan gelmek, bir yerlerden kalmak
to
with

Podstawowe czasowniki no.1