słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

kennen

po polsku:

1. znać


s
tunnen, tunnet, tuntee, tunnemme, tunnette, tuntevat, en tunne,. imp. tunsin, tunsit, tunsi, tunsimme, tunsitte, tunsivat, en tuntenut, emme tunteneet
znam ją z widzenia
znasz już innych?
znać swój fach

niemiecki A2
niemiecki 10 2018
Regelmäßige Verben
Odmiana Czasowników Regularnych - przykłady
CZasowniki nieregularne 2

2. wiedzieć


przykład ze słówkiem
présent
to know which way the wind is blowing
wiem
wusste

niemiecki - perfekt
Zwiedzanie 3

3. poznawać


Miło mi cię poznać!