słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

getrennt

po polsku:

1. osobno


Mieszkamy teraz osobno.
Nigdy nie zobaczysz ich osobno
Nigdy nie zobaczysz ich osobno.
Pierz niebieskie i czerwone ubrania oddzielnie.
Stali w linii z nogami w rozkroku.

książka rozdział 6
Jedzenie, przym
czytanie 1 Familie sem. II
Niemiec 80str
Wortschatz und Kommunikation

2. oddzielnie


.
Moja mama i mój ojciec mieszkają osobno.
Oni mieszkają razem, ale śpią oddzielnie.
Pierz niebieskie i czerwone ubrania oddzielnie.
Żyjemy oddzielnie.

MOTIVE-DEUTSCH 1 - Vokabelverzeichnis (A-L)
Von 1 bis 50 Unterricht.
Superkurs Niemiecki
Superkurs niemiecki 1-4
Themen Neu 1 - lektion3

3. rozdzielonyviederholung 21
My first lesson

4. podzielony


Mózg podzielony jest na lewą i prawą stronę.
Our country is a divided crime scene.
Przepisy są podzielone na łatwe i trudniejsze.
mieć podzielną uwagę
społeczeństwo jest podzielone przez politykę