słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

folgen

po polsku:

1. następować


Co nastąpiło po waszej kłótni? / Ciąg dalszy nastąpi.
Po okazaniu europejskiej karty ubezpieczeniowej może nastąpić opieka lekarska.
nastęny

Schule - Universität
Niemiecki Spr
Magnet 3 kapitel 5
Magnet 3 Wortschatz Das musst du lernen Lektion 5
Niemiecki słówka str 72

2. podążać za


Jako reżyser od lat podąża własną drogą.
Podążamy za kapitanem.
Proszę za mną.
Ron podążał za Hermioną
Za mną!

Niemiecki Kapitel 5
Welttour 2 Kapitel
Słownictwo dział 5
FREIZEIT UND HOBBYS - Am Wochenende
RESZTA SŁOWEK

3. śledzić


Ta książka śledzi historię autora
_____________________________
jak będzie rzeczowniekiem to jest tor
powinniśmy wiedzieć że jest dużo więcej śledzących nas osób niż sobie zdajemy sprawę
to follow the development or progress of something

Podstawowe Czasowniki - Grundverben
Matjes - Kapitel 2
DaF kompakt A2 L15

4. podążać za kimś


.
Proszę za mną!
Zawsze podążaj za swoim sercem.

musze tu umiec
podstawowe zwroty i wyrazenia
Czasowniki - niemiecki

5. iść a kimśrekcja czasownika
Czasowniki - niemiecki
Podstawowe zwroty i wyrażenia
podstawy - niemiecki
Die Verben 2

6. podążać


Jedzie za nami jakiś samochód.
One podążają za naukowcem.
Proszę za mną
Zawsze podążaj za swoim sercem.
passé

Gramatyka praktyczna
500 najważniejszych czasowników po niemiecku 125-150
verschiedene Wörter

7. pójść


on idzie do szkoły
psem

1000 słówek- Niemiecki
1000 słówek 1-500

8. iść za


idź za mną

kurs osterreich institut semestr 1

9. nastąpić


wydarzyć się