słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

fleißig

po polsku:

1. pracowity


To był dla nas pracowity dzień.
a
kobiety są pracowite: są staranne i ciężko pracują.
leniwy
working

matura słówka CZ I
język niemiecki słownictwo
Moja pierwsza lekcja
Człowiek, szkoła
Familie und Alltag

2. pilnyMOTIVE-DEUTSCH 1 - Vokabelverzeichnis (A-L)
Niemiecki - DOM, SZKOŁA, PRACA - Longman, WSiP, po...
słówka różne
Die welt der Schule kapitel 4 welttour rep. maturalne
meine wettour 1

3. pilnie


Muszę pilnie z tobą porozmawiać.
Oni uczą się pilnie.
Pasażerowie lotu LO4509 proszeni są ilnie do bramki 8.

Lekcja 6, SAMOUCZEK 25.06.2016
Niemiecki C1 1076 - 1100