słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

feststellen

po polsku:

1. twierdzić


to say that something is true, even though there is no definite proof
twierdziła, że jest niewinna
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
x
z uporem twierdził, że...

Unerricht 77
słówka z lekcji
ze słownika 1
Aspekte 3 Kapitel 2
KAPITEL 19 (Direkt 2b)

2. ustalać


rozdzielnie złożony
ustalać modę
ustalić szczegóły
wskaźniki określają stopień
Śledczy wziąż próbują ustalić przyczynę pożaru

C1 egz. gesund.
Słówka z dni 1-2 września
Słówka z tyłu, rozdz. 20
Słówka z tekstów do kolokwium 28.03.2018
Organspende kann Leben retten

feststellen w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po hiszpańsku