słownik hiszpańsko - polski

español - język polski

farmacia po polsku:

1. apteka apteka


Przepraszam, gdzie tu jest jakaś apteka?
Gdzie jest apteka?
Gdzie jest najbliższa apteka?
To jest apteka.
Czy apteka znajduje się obok sklepu obuwniczego? Nie, apteka jest obok...
Steve jest najlepszym aptekarzem w mieście.
Ten lek można kupić tylko w aptekach.
Apteka jest na ulicy Fresno.
Apteka jest blisko szpitala.

Polskie słowo "farmacia" (apteka) występuje w zestawach:

dział 7,8 i nieregularne w indefinido
Kolokwium ze słówek 9.01 (j. pisany) cz. 3
Hiszpańskie słownictwo: miasto 21.11
Prisma A1 rozdział IV (La ciudad)
Unidad 1, Español de pe a pa