słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

falsch

po polsku:

1. błędny


Twoja odpowiedź jest błędna.
Zgłaszasz nieprawidłową wielkość sprzedaży.
błędny pogląd
raporty oparte na błędnej informacji

MOTIVE-DEUTSCH 1 - Vokabelverzeichnis (A-L)
1000 słówek- Niemiecki
500 słów (do 514)
1000 słówek 1-500
Przymiotnik, przysłowek i inne - słówka z zajęć

2. źle


krzywda, zło, opak, pokrzywdzenie, upośledzenie, g
Źle cię słyszę.
Źle to zrobiłeś.
źle ugotowane
źle wyglądasz

1, 2 dział- niemiecki od podstaw
dobry niemiecki
NIEMIECKI antonimy
Śłówka grudzień
15 text jeden Tag

3. fałszywy


Mam powody, żeby uważać, że ten podpis jest fałszywy.
Rozpuszczają fałszywe pogłoski.
To jest fałsz.
Używał fałszywego paszportu.
fałszywa

Cechy charakteru
cechy charakteru
przymiotniki przeciwne znaczenie
niemiecki A2 (l. 3a)
Eincheit 18 Słóweczka

4. nieszczery


Ale nawet nieszczere czy proste uczucie może być łatwo dostrzeżone.
nieszczery uśmiech

człowiek cz2
Cechy Charakteru i Osobowości - Charakter und Pers...
Religia i Etyka - Religion und Ethik

5. niepoprawnieszkoła słownictwo

falsch w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po hiszpańsku