słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

führen

po polsku:

1. prowadzić


samochód)
to do something in an organized way. In ordinary speech it is more usual to say that someone carries something out
to prowadzi do szczęścia
to take someone to a place by going there with them, usually in front of them: The estate agent led us into the kitchen.
umiem prowadzić samochód

Niemiecki - DOM, SZKOŁA, PRACA - Longman, WSiP, po...
ze słownika 1
czasowniki niemieckie
die Behinderung
Kapitel 1: Ich in der Welt

2. przewodzić


Grafen bardzo dobrze przewodzi promienie słoneczne.
Wytycznych w przypadku objawów klinicznych lub nieprawidłowych wyników badań czynności
lead in the right direction


3. oprowadzać


Będziesz oprowadzany po muzeum przez jednego z przewodników.
Judy, mogłabyś oprowadzić Pana Tana po biurze?
Poprowadzam Cię trochę.
to show someone where to go by going with them: He guided them through the forest.

F. 4 Arbeit i inne
Niemiecki A2 - kolokwium 2 (miasto, sklep)