słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

fördern

po polsku:

1. wspierać


even for some short time
to approve of an idea or of a person or organization and help them to be successful
to give support to a person, organization, or plan, making them more likely to succeed
wsparcie finansowe / wsparcie rodziny
wspierać wiele programów

Państwo i społeczeństwo
NAUKA I TECHNIKA
Nauka i technika
państwo i polityka
Kolokwium 2 niemiecki wyrażenia

2. popierać


certainly wouldn't advocate the use of violence.
nie mogę poprzeć tej decyzji
oni muszą popierać personel żeby grać przerwy
to express support for a particular idea or way of doing things
zachęcać kogoś do zrobienia czegoś

Europäisch studieren
Europaeisch studieren
Ausländische Studierende
Sollen Tiere fur unser Wohl sterben?
niemiecki próba

3. promować


(Obawiam się, że nigdy nie dostanę awansu.)
.
Ja promuję zdrowe odżywianie.
UNICEF actively promotes quality education for children around the world.
to support or encourage something


4. wspomagać


The manager was aided by the team leader.
nawiązywać, zagadnąć