słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

erwarten

po polsku:

1. oczekiwać


look forward to seeing
oczekuję na twoja odpowiedź
oczekuję poprawy warunków bytowych
oczekuję, że otrzymam pełny zwrot
stała korzyść

Superkurs Niemiecki
SOMMERSPRACHKURS BERLIN 2013
daheim und unterwegs
czasowniki niemieckie
die Behinderung

2. spodziewać sięKrebs 21 - 30
słówka kolos 2
500 najważniejszych czasowników po niemiecku 75-100