słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

enttäuscht

po polsku:

1. rozczarowany


byłem bardzo rozczarowany, że on nie przyszedł
disappointed because you have discovered that someone or something is not as good as you had believed
que produce confusión
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
Żołnierz był smutny i rozczarowany.

MOTIVE-DEUTSCH 1 - Vokabelverzeichnis (A-L)
1000 słówek- Niemiecki
500 słów (do 514)
1000 słówek 1-500
1000 najpopularniejszych słów - Deutsch 1-200

2. zawiedziony


Byłem lekko zawiedziony, że nie przyszedłeś.
Mike zawiódł rodziców i nie poszedł na studia
very disappointed

Unerricht 77
niemiecki emocje