słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

entlang

po polsku:

1. wzdłuż


wzdłuż granicy
wzdłuż kanału
wzdłuż ulicy
wzdłuż wybrzeża jest dużo deszczu i wiatru
wzdłuż ściany

500 słów (do 514)
1000 najpopularniejszych słów - Deutsch 1-200
Język niemiecki poziom A1. Podróżowanie i turystyka
buenos aires
podróżowanie, zaimki dzierżawcze i osobowe