słownik hiszpańsko - polski

español - język polski

dieciséis po polsku:

1. szesnaście


Mam szesnaście lat.
Jeśli ona ma szesnaście lat, to nie może głosować.
Widzę szesnaście komputerów.
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
W przyszłym miesiącu będę miał szesnaście lat.
Tylko szesnaście procent nauczycieli w tej szkole to kobiety.

Polskie słowo "dieciséis" (szesnaście) występuje w zestawach:

Liczby i Liczebniki - Los Números y Numerales
kolory, przymiotniki, przyimki, 15-30, tener, estar
Liczebniki
dni tygodnia i liczebniki 16-30
15.10.17 liczby od 1 do 20