słownik hiszpański - polski

español - język polski

cuaderno

po polsku:

1. notatnik


Notatnik jest ładny.
Zapisałem numer telefonu w notatniku.
przykład ze słówkiem

Espanol en marcha
I semestr A2
Moja pierwsza lekcja
Kolokwium II
Poprawka Unidad 1 cz.2

2. zeszytAula Internacional 1
Hiszpański szkoła
Hiszpański lekcja 4
Lekcja 3 PCH
hiszpanski M1

cuaderno w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku