słownik hiszpański - polski

español - język polski

charlar

po polsku:

1. gawędzić


Pogawędziliśmy sobie
my gawędzimy godzinami

słowniczek 1-10
Moja lekcja6
Podręcznik 2
Unidad 3, Español de pe a pa
H (czasowniki)

2. gadać


Gadałam z kolegami z pracy.
Gadałam z koleżankami z pracy.
Gadałem ze swoimi kolegami.
Moja żona gada i gada i nikt jej nie słucha.

Środowisko naturalne, praca
prisma2 leccion1
500 najważniejszych czasowników po hiszpańsku 100 ...
hiszpański podstawy 11

3. rozmawiać


jak: talk - tylko z górnej półki;)
proszę sobie wyobrazić odwrotną sytuację
rozmawialiśmy ze sobą po niemiecku
rozmawiam codziennie
rozmawiać przez telefon

kolokwium na semestr 1
Moja pierwsza lekcja
¡Vamos de marcha!
czasowniki /tryb rozkazujący

charlar w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku