słownik hiszpańsko - polski

español - język polski

cero po polsku:

1. zero zero


Dlaczego nie mogę dzielić przez zero?
Why can’t I divide by zero?
jeden minus jeden to zero
Przed wybraniem numeru wciśnij zero.
from zero to hero
Hasło to zero, pięć, cztery, siedem.
Woda zamarza przy zero stopni Celsjusza, prawda?

Polskie słowo "cero" (zero) występuje w zestawach:

Liczebniki
Dział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13
Unidad 3 - Gramatyka
słówka do Español Directo
liczebniki główne