słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

breit

po polsku:

1. szeroki


Rzeka była szeroka, ale płytka. Ona uśmiechnęła się do niego szeroko.
Sebastian ma szeroki uśmiech

MOTIVE-DEUTSCH 1 - Vokabelverzeichnis (A-L)
Von 1 bis 50 Unterricht.
matura słówka CZ I
1000 słówek- Niemiecki
500 słów (do 514)