słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

beweisen

po polsku:

1. udowodnić


Mężczyzna udowodnił swoją niewinność.
Powinniśmy udowodnić jego winę
Udowodnij, że jesteś niewinny.
W pracy wielokrotnie musiałem udowadniać swoje kompetencje.
to show that sth is true

unregelmäßige Verben
Pierwsza Kartkówka
czasowniki mocne
niemiecki czasowniki

2. udowadniać


Oni wiedzieli, że on to zrobił, ale nie umieli tego udowodnić
Oni wiedzieli, że on to zrobił, ale nie umieli tego udowodnić.
Udowodnij, że jesteś niewinny.
Został uznany za winnego po długim procesie.
odmiana czasownika

1000 słów - cz. VII.
Słownictwo z książki Till Eulenspiegel
28.01.2017 Trüb
Niemiecki Człowiek xero
26. Lektion Imperfekt

3. dowieść


Jest trudno dowieść nadużycie
Mają nadzieję, że nowy dowód potwierdzi jej niewinność.
dowieść twojej racji

czasowniki nieregularne

4. dowodzić


Kto tu dowodzi?
dowód

Rózne słówka
Aspekte B1+ Wohnung