słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

besonders

po polsku:

1. szczególny


Nie mam szczególnego powodu.
Sposób ich poruszania się był szczególnie niezwykły.
W czasie spotkania zostały omówione poszczególne sprawy.
W tym właśnie momencie skończył studia.
ta książka jest dość szczególna

język niemiecki słownictwo
niemiecki dla samouków
Arbeitsblatt Nr. 3
die Behinderung
Niemiecki rozdział 10

2. zwłaszcza


(szczególnie)
Bezrobocie jest dość wysokie, zwłaszcza na wsi.
Uwielbiam czytać książki, a szczególnie kryminały.
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

Familie und Alltag
Moja pierwsza lekcja
Kapitel 10,11
Wyrażanie Opinii - Meinungsäußerung
Do nauczenia się

3. specjalny


Kiedy dostanę swoje danie?
To jest oferta specjalna.
To jest specjalne wydanie nowego albumu Metalliki.

książka druga, rozdział 12-14
rozdział siódmy - (A2)