słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

beschreiben

po polsku:

1. opisywać


czas przeszły
dokumentacja opisująca...
one opisują piękny krajobraz
opis
opisać zadanie

Fit in Deutsch 2 słówka str. 4
500 najważniejszych czasowników po niemiecku 325-350