słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

beschäftigt

po polsku:

1. zajęty


nie widziesz, że jestem zajęta
np. zajęta toaleta, numer, taxi
pracowita pszczółka
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
wszystkie stoliki są zajęte

Unerricht 77
Moja pierwsza lekcja
Kapitel 5 welttour
Niemiecki Kapitel 5
słówka uzupełniające- dodatkowy niemiecki

beschäftigt w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po hiszpańsku

powiązane słowa

nett