słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

begrüßen

po polsku:

1. witać


Witaj w Polsce!
Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie.
Zwykle witam gości w holu.
powitanie
to react to an action or news in a particular way

niemiecki dla samouków
słówka korepetycje skype
Niemiecki, słownictwo
Język obcy zawodowy
słownictwo 1

2. powitać


1) Witam cię. 2) Powitała mnie jego sekretarka.
Chciałbym powitać cię w naszej firmie
Witam moich gości.
witający się ludzie

słownictwo różne
Kapitel 3 i 4
Magnet 3 kapitel 3
Magnet 3 Wortschatz Das musst du lernen Lektion 3
niemieckie, unit 3

3. powitanie


Oni przywitali się nawzajem.
Thank you for such a warm reception.
To było chłodne powitanie.
krzyknął na powitanie
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

1 stud - słownictwo
Lekcja 2 Test

4. pozdrawiać


Proszę pozdrowić ode mnie pana Schmidta

Alles klar 2a k 8,9
czasowniki dot życia towarzyskiego
czasowniki dnia codziennego 1

5. pozdrowić


Proszę pozdrów ode mnie swoich rodziców.