słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

befehlen

po polsku:

1. rozkazać


Lekarz rozkazał jej zostać w łóżku przez tydzień.
Oficer rozkazał zatrzymanie samochodu.
On rozkazał wstrzymać ogień.
befahl
nakazywać komuś surowe milczenie

CZasowniki nieregularne 2
Nico sammelt Shiffe
Niemiecki, politematycznie cz.1
czasowniki nieregularne
28.11.2017 Passiv Modal Verben

2. kazać


Powinieneś robić, co ci każą.
The teacher told the students to be quiet during the exam.
bade (bid)
coś komuś innemu kazać zrobić
zostawiać

Słówka z ćwiczeń gramatycznych 29.07.12
słowniczek von starker Verben

3. rozkazywać


Rozkazuję ci iść!
Rozkazuję ci zostać!
befahl
czas przeszły
nie masz prawa mi rozkazywać!

Czasowniki Polito
czasowniki nieregularne
500 najważniejszych czasowników po niemiecku 225-250

4. komenda
befehlen w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po hiszpańsku

powiązane słowa

müssen
tragen
schlagen
helfen