słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

ausreichend

po polsku:

1. wystarczający


To były konieczne ale nie wystarczające warunki aby zakończyć stary reżim.
To łóżko nie jest wystarczająco miękkie.
czasami wyciąg z konta jes wystarczającym dowodem do pozwu sądowego
czasami wyciąg z konta jest wystarczającym dowodem do pozwu sądowego
niewielki dochód jest wystarczający dla jej potrzeb

niemiecki fiszki
Familie und Alltag
Sprawdzian 1
DTZ brakujące słownictwo
Niemieci egzamin

2. dostateczny


wystarczająco

MOTIVE-DEUTSCH 1 - Vokabelverzeichnis (A-L)
Rózne słówka
szkola - niemiecki
SCHULE UND AUSBILDUNG - Schulleben

3. dopuszczający


niedobór; niedostatecznie

kmiecik słówka kap.3

ausreichend w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po hiszpańsku

powiązane słowa

die