słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

aufnehmen

po polsku:

1. nagrywać


Nasza rozmowa będzie nagrywana.
Oni nagrali swój najnowszy album w ciągu zaledwie jednego miesiąca. Dzieci nagrały swoje głosy i odtwarzały je.
Ta rozmowa jest nagrywana.
Ta rozmowa może być nagrywana.
Ta rozmowa musi być nagrywana.

Meine Welttour - słówka 1
Leute heute - Aspekte B1+
Nauka i tecnika J. Niemiecki
Moja pierwsza lekcja
kapitel 6 welttour 3

2. przyjmować


Możemy spokojnie przyjąć, że był to przerażający rok pod względem katastrof naturalnych.
Ostatnio była znów przyjęta z czterema kolejnymi epizodami
nie mogę przecież tego przyjąć
przyjmować powietrze
przyjąć do pracy

die Behinderung
Kultur und Medien
Tekst SGH str. 5-6
Europäisch studieren
Sind wir reif fur die Zeit- słówka

3. podjąć


Decyzja została podjęta.

Moja pierwsza lekcja

4. przyjąć


Możemy założyć, że on będzie z nami współpracował.
Zakładam, że ty też przyjdziesz.
accept
przyjęto nas bardzo serdecznie
przypuszczać, zakładać coś

Connys Liebling
akcja ratownicza 2
Nieregularne do 61

5. podejmować


Moja firma podejmuje nowe projekty.
podejmować główny temat
podejmowałam się różnorodnych prac
podjąć decyzje

Welt der Bildung

6. nagraćKomputer cz1