słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

aufnehmen

po polsku:

1. nagrywać


Nasza rozmowa będzie nagrywana.
Oni nagrali swój najnowszy album w ciągu zaledwie jednego miesiąca. Dzieci nagrały swoje głosy i odtwarzały je.
Ta rozmowa jest nagrywana.
Ta rozmowa może być nagrywana.
Ta rozmowa musi być nagrywana.

Leute heute - Aspekte B1+
Nauka i tecnika J. Niemiecki
Moja pierwsza lekcja
kapitel 6 welttour 3
das Fernsehen

2. przyjmować


Możemy spokojnie przyjąć, że był to przerażający rok pod względem katastrof naturalnych.
Ostatnio była znów przyjęta z czterema kolejnymi epizodami
nie mogę przecież tego przyjąć
przyjmować powietrze
przyjąć do pracy

die Behinderung
Kultur und Medien
Lust auf Feiern?
Tekst SGH str. 5-6
Europäisch studieren

3. przyjąć


Możemy założyć, że on będzie z nami współpracował.
Zakładam, że ty też przyjdziesz.
accept
przyjęto nas bardzo serdecznie
przypuszczać, zakładać coś

Rund um die Schule
Connys Liebling
akcja ratownicza 2
Nieregularne do 61
na niemca na jutro choć miałam cały tydzień zrobił...

4. podjąć


Decyzja została podjęta.

Moja pierwsza lekcja

5. podejmować


Moja firma podejmuje nowe projekty.
podejmować główny temat
podejmowałam się różnorodnych prac
podjąć decyzje

Welt der Bildung

6. nagraćKomputer cz1