słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

aufgeben

po polsku:

1. zadawać


zadanie
zadawaj!
zadawać wypracowanie; zadawać pracę domową...

Die welt der Schule kapitel 4 welttour rep. maturalne
3. Szkoła - niemiecki
kmiecik słówka kap.3
Słówka - niemiecki
Schule - Universität

2. rezygnować


Sue decided to drop out of school.
Sue postanowiła zrezygnować ze szkoły.
Sue zdecydowała zrezygnować ze szkoły
policy - polityka
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

MOTIVE-DEUTSCH 1 - Vokabelverzeichnis (A-L)
das Studium, die Bibliothek
unit 17 niem
Emocje - język Niemiecki, poziom podstawowy
Direkt 2A - Lektion 12 1/3

3. porzucić


Porzucił samochód i uciekł.
mmm
porzucić wszelką nadzieję
snuć marzenia
wczoraj rzuciłem pracę

z gramatyki 1
Lernwortschatz - lektion 1
Słówka niemiecki SGH 2 sem. 1 kolokwium
1.3 In Kontakt
czasowniki 1

4. poddać się


kuracji
nie poddawaj się
poddać się operacji/egzaminowi
rzucić pracę
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

Potrzebne i podstawowe słownictwo niemieckie.
Konwersacje 1
czasownniki dział 4 niemiecki
idealny nauczyciel

5. rzucać


rzucił kamieniem w psa
rzuciła mu poduszką w twarz
threw
to use your hand to send an object through the air
warf

SPORT DEUTSCHLAND
czasowniki nieregularne
Słówka 521-555

6. poddawać się


Podążaj za marzeniami i nigdy się nie poddawaj.
The players had given up and stopped running.
Walcz! Nie poddawaj się!
Wiele kobiet poddaje się operacjom plastycznym.
ulec przewadze

Słownictwo niemieckie do matury: sport – inne słow...
14.01.2016 - narodowości
500 najważniejszych czasowników po niemiecku 200-225

7. zadać pracę domowąmatura słówka CZ I
Człowiek, szkoła

8. zadawać pracę domowąAnia_1gim_Niem. _godz.&dzień
UNIT 4 Schule

9. zarzucaćSłownictwo na literę A część 2
ESSEN UND TRINKEN - Mahlzeit!
Menshen 1-2 B1

10. nadać


np. list
przyznano jej główną nagrodę