słownik hiszpański - polski

español - język polski

aparte

po polsku:

1. na boku


Zasada: "u" na końcu wyrazu

H (randomes Españoles)

2. poza


beyond; The potential effects of your name go beyond perceptions.
poza krajem
poza miastem
przedłużyć ten "pęd" na więcej niż rok
to jet poza moim zakresem

słowka tomatina

aparte w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku