słownik hiszpański - polski

español - język polski

amplio

po polsku:

1. szeroki


Rzeka była szeroka, ale płytka. Ona uśmiechnęła się do niego szeroko.
Sebastian ma szeroki uśmiech

UNIDAD DOS (2)
ED leccion 15
Unidades 9-10
Kolokwium II
espanol en marcha

2. obszernyH (randomes españoles B1)
Konwersacje 10.01 cz.2
Życie rodzinne i dom
dom- hiszpański 2
slowka z lekcji i czasowniki

3. przestronny


Twój wolnostojący dom jest przestronny.
Usiedliśmy w przestronnym holu, czekając na werdykt jury.
przestronna klasa
to jest całkiem przestrzenny
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

dom, mieszkanie, hiszpański
. A2-B2 2 la casa
Hiszpański - 74

amplio w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku