słownik hiszpański - polski

español - język polski

admitir

po polsku:

1. przyznać


przyznać się do własnych grzechów
przyznać tytuł, fundusze komuś
ty musisz przyznać że...
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
ustąpić

Wyrażanie Opinii - Expresar Opiniones

2. uznawać


Jest uznany za nowego mistrza.
Kościół uznaje cztery podstawowe zasady.
Nigdy nie przyjmuje do wiadomości swoich błędów.
Urząd pracy nie chce uznać mojego dyplomu.
uznawać coś prawnie

vocabulario de unidad 6
Grzegorz 24.04

3. przyznawać


W tym roku przyznano mi stypendium.
Yes, I lied to her.
prawo do czegoś, alimenty
to acknowledge that...
to allow someone to have or do what they want

500 najważniejszych czasowników po hiszpańsku 225 ...

4. pozwalać


passé
pozwalać komuś na zrobienie czegoś
pozwolić komuś na wcześniejsze wyjście
pozwolił sobie na koniak
zapobiegać

Kolos - pisany 23.04 1

admitir w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku

powiązane słowa

entregar