słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

achten

po polsku:

1. uważać


impreza została uznana za wielki sukces
out!
uważać na czeki
uważać porażkę jako koniec świata
watch out - ostrzegać przed czymś niebezpiecznym look out - ostrzegać przed czymś co może spowodować jakąś krzywdę.

wszystkie słówka
CZASOWNIKI podstawowe
słówka książka
Czasowniki Kapitel 1-6
2.6. WAS FÜR EIN VERKEHR

2. szanować


Powinieneś bardziej szanować swoich rodziców.
Sądzisz, że większość producentów filmowych traktuje aktorów z szacunkiem?
a feeling of admiration that you have for someone because of their personal qualities, their achievements, or their status, and that you show by treating them in a polite and kind way
szacunek do samego siebie
szanowała go

życie prywatne
Język prawniczy - niemiecki
Was braucht man in der Schule?, Unit 3
500 najważniejszych czasowników po niemiecku 100-125
fiszki ernahrung

3. uważać na


look out for
take care of
to pay attention so that you will see something when it arrives or happens
to pay attention to
uważaj na głowę!

reservierung und reisen
Kapitel 4 Magnet 4
Ernährung - odżywianie

4. poszanowanie


tłumaczenie przykładu ze słówkiem

mój niemiecki
Słownictwo na literę A część 1