słownik hiszpańsko - polski

español - język polski

acercarse po polsku:

1. zbliżyć się zbliżyć sięPolskie słowo "acercarse" (zbliżyć się) występuje w zestawach:

500 najważniejszych czasowników po hiszpańsku 75 -...
🌞esp. - 15, 16 (cómic)
unit 6 y 7 club prisma
Różne. kart. 13.11
Aula Internacional 1

2. podchodzić


Aby osiągnąć sukces, trzeba podchodzić do studiów z wielką dyscypliną.
podchodzić do sprawy z dystansem

Polskie słowo "acercarse" (podchodzić) występuje w zestawach:

Empezar de nuevo