słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

üblich

po polsku:

1. zwykły


ordinary; White tigers are much less common than ordinary tigers.
to był zwykły dzien
ubranie cywilne
zwykla sukienka
zwykły zbieg okolicznośći

Günther Grass Katz und Maus Kapitel 1
Przypadkowy zbiór
Przymiotniki - porównanie, cechy
Język biznesu
Magnet 4 Kapitel 1

2. zwykle


Zwykle o 19:00 jestem zajęty.
Zwykle państwo García jedynie piją kawę z cukrem na śniadanie.
Zwykle państwo García piją jedynie kawę z cukrem na śniadanie.
Zwykle państwo García piją kawę z cukrem na śniadanie.
Zwykle wstaję o 7